A könyvtár története

A könyvtárak története a III. évezredig nyúlik vissza, amikor a fontosnak tartott törvényeket, szerződéseket agyagtáblákra felvésve gyűjtötték, majd eleinte templomokban őrizték. Később a könyvtárak a filozófiai iskolákhoz csatlakoztak.

A II. századtól a kolostori könyvtárak lettek a jellemzők.

Magyarországon az államiság kialakulásával jöttek létre az első könyvtárak, ezek is, mint akkor Európában általában egyházi intézményekhez kapcsolódtak.

A XVIII. században a felvilágosodás betört a könyvtárakba is, ekkor alapította Teleki Sámuel gróf a híres Teleki-tékát, melyet 1802-ben megnyitott az olvasók előtt.

A XX. sz. második felében megkezdődött a könyvtárakban a számítógépek adta lehetőségek kihasználása.
Simontornyán 1780-ban Fried Salamon alapított Bőrgyárat. A város vezetősége körében Úri kaszinót hoztak létre, ahol könyvtárat is tartottak fenn a tagság részére. A munkásság olvasóegyleteket szervezett magának "Iparosok Olvasóegylete" néven.

Később a polgárság tette ugyanezt "Polgári Olvasóegylet" néven 1870-ben.

A bőrgyár fennállásának 150. évfordulójára kultúrházat építettek, melyben 1000 kötetes könyvtár állt a gyár alkalmazottainak rendelkezésére.

Ez a gyűjtemény alapozta meg a későbbi nyilvános könyvtárat, mely 1976-tól folyamatosan bővülő állományával már nemcsak a gyár dolgozóit, hanem a település lakósságát is kiszolgálta.
1976-ban készült el a vár felújítása, ahol a város kulturális központot kívánt létrehozni. Ekkor már nyilvános könyvtárként működött a Művelődési Házban.

A ma már 30.000 kötetet számláló könyvtár video-gyűjteménnyel, folyóiratokkal, dokumentumokkal áll az olvasók rendelkezésére. 1996 óta van a könyvtárnak számítógépe, 1998 óta internet hozzáférést biztosít olvasói számára.
A könyvtári nyilvántartások számítógépes feldolgozása tervben ill. folyamatban van.